Centystokes -> cm²/s

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centystokes na cm²/s: 1 Centystokes [cSt] = 0,01 cm²/sPrzelicz Centystokes na cm²/s:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Lepkości kinematycznej'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Centystokes [cSt]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'cm²/s'.

Centystokes -> cm²/s