Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubic fathom na Acre-inch: 1 Cubic fathom [fm³] = 0,059 504 132 231 405 Acre-inch [ac in]


Przelicz Cubic fathom na Acre-inch