Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubic foot na Centylitr: 1 Cubic foot [ft³] = 2 831,684 659 2 Centylitr [cl]


Przelicz Cubic foot na Centylitr