Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubic foot per hour na Centymetrów sześciennych na godzinę: 1 Cubic foot per hour [cfh] = 28 316,846 592 Centymetrów sześciennych na godzinę [cm³/h]


Przelicz Cubic foot per hour na Centymetrów sześciennych na godzinę