Cubic foot per hour -> Cubic foot per minute

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubic foot per hour na Cubic foot per minute: 1 Cubic foot per hour [cfh] = 0,016 666 666 666 667 Cubic foot per minute [cfm]Przelicz Cubic foot per hour na Cubic foot per minute:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Cubic foot per hour [cfh]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Cubic foot per minute [cfm]'.

Cubic foot per hour -> Cubic foot per minute