Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubic foot per hour na Cubic foot per minute: 1 Cubic foot per hour [cfh] = 0,016 666 666 666 667 Cubic foot per minute [cfm]


Przelicz Cubic foot per hour na Cubic foot per minute