Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubic foot per hour na Gallon (fluid, US) per minute: 1 Cubic foot per hour [cfh] = 0,124 675 324 675 32 Gallon (fluid, US) per minute [gpm]


Przelicz Cubic foot per hour na Gallon (fluid, US) per minute