Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubic foot per minute na Gallon (fluid, US) per hour: 1 Cubic foot per minute [cfm] = 448,831 168 831 17 Gallon (fluid, US) per hour [gph]


Przelicz Cubic foot per minute na Gallon (fluid, US) per hour