Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubic foot per second na Cubic inch per hour: 1 Cubic foot per second [cfs] = 6 220 800 Cubic inch per hour [in³/h]


Przelicz Cubic foot per second na Cubic inch per hour