Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubic foot per second na Decymetrów sześciennych na minutę: 1 Cubic foot per second [cfs] = 1 699,010 795 52 Decymetrów sześciennych na minutę [dm³/min]


Przelicz Cubic foot per second na Decymetrów sześciennych na minutę