Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubic foot per second na Decymetrów sześciennych na sekundę: 1 Cubic foot per second [cfs] = 28,316 846 592 Decymetrów sześciennych na sekundę [dm³/s]


Przelicz Cubic foot per second na Decymetrów sześciennych na sekundę