Cubic foot per second -> Gallon (fluid, US) per second

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubic foot per second na Gallon (fluid, US) per second: 1 Cubic foot per second [cfs] = 7,480 519 480 519 5 Gallon (fluid, US) per second [gps]Przelicz Cubic foot per second na Gallon (fluid, US) per second:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Cubic foot per second [cfs]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gallon (fluid, US) per second [gps]'.

Cubic foot per second -> Gallon (fluid, US) per second