Cubic foot per second -> Metrów sześciennych na godzinę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubic foot per second na Metrów sześciennych na godzinę: 1 Cubic foot per second [cfs] = 101,940 647 731 2 Metrów sześciennych na godzinę [m³/h]Przelicz Cubic foot per second na Metrów sześciennych na godzinę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Cubic foot per second [cfs]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Metrów sześciennych na godzinę [m³/h]'.