Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubic inch na Gill imperial: 1 Cubic inch [in³] = 0,115 348 804 797 09 Gill imperial [gi]


Przelicz Cubic inch na Gill imperial