Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubic inch per hour na Centymetrów sześciennych na sekundę: 1 Cubic inch per hour [in³/h] = 0,004 551 962 222 222 2 Centymetrów sześciennych na sekundę [cm³/s]


Przelicz Cubic inch per hour na Centymetrów sześciennych na sekundę