Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubic inch per hour na Gallon (fluid, US) per minute: 1 Cubic inch per hour [in³/h] = 0,000 072 150 072 150 072 Gallon (fluid, US) per minute [gpm]


Przelicz Cubic inch per hour na Gallon (fluid, US) per minute