Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubic inch per minute na Cubic foot per minute: 1 Cubic inch per minute [in³/min] = 0,000 578 703 703 703 7 Cubic foot per minute [cfm]


Przelicz Cubic inch per minute na Cubic foot per minute