Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubic inch per minute na Cubic foot per second: 1 Cubic inch per minute [in³/min] = 0,000 009 645 061 728 395 1 Cubic foot per second [cfs]


Przelicz Cubic inch per minute na Cubic foot per second