Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubic inch per minute na Decymetrów sześciennych na minutę: 1 Cubic inch per minute [in³/min] = 0,016 387 064 Decymetrów sześciennych na minutę [dm³/min]


Przelicz Cubic inch per minute na Decymetrów sześciennych na minutę