Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubic inch per minute na Metrów sześciennych na godzinę: 1 Cubic inch per minute [in³/min] = 0,000 983 223 84 Metrów sześciennych na godzinę [m³/h]


Przelicz Cubic inch per minute na Metrów sześciennych na godzinę