Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

Liczby w notacji naukowej

1 Cubic inch per second [in³/s]

=   3 600 Cubic inch per hour [in³/h]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np. Cubic inch per second na Cubic inch per hour


Cubic inch per second / in³/s   ->   Cubic inch per hour / in³/h