Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubic inch per second na Decymetrów sześciennych na minutę: 1 Cubic inch per second [in³/s] = 0,983 223 84 Decymetrów sześciennych na minutę [dm³/min]


Przelicz Cubic inch per second na Decymetrów sześciennych na minutę