Cubic inch per second -> Gallon (fluid, US) per second

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Cubic inch per second na Gallon (fluid, US) per second: 1 Cubic inch per second [in³/s] = 0,004 329 004 329 004 3 Gallon (fluid, US) per second [gps]Przelicz Cubic inch per second na Gallon (fluid, US) per second:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Cubic inch per second [in³/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gallon (fluid, US) per second [gps]'.