Curie -> Becquerel

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Curie na Becquerel: 1 Curie [Ci] = 37 000 000 000 Becquerel [bq]Przelicz Curie na Becquerel:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Radioaktywność'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Curie [Ci]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Becquerel [bq]'.