DVWG-Candle -> Berliner Lichteinheit

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np DVWG-Candle na Berliner Lichteinheit: 1 DVWG-Candle = 0,972 972 972 972 97 Berliner LichteinheitPrzelicz DVWG-Candle na Berliner Lichteinheit:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Światłość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'DVWG-Candle'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Berliner Lichteinheit'.