DVWG-Candle -> lm/sr

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np DVWG-Candle na lm/sr: 1 DVWG-Candle = 1,08 lm/srPrzelicz DVWG-Candle na lm/sr:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Światłość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'DVWG-Candle'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'lm/sr'.