Debye -> C·m

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Debye na C·m: 1 Debye [D] = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 003 335 640 95 C·mPrzelicz Debye na C·m:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Elektryczny moment dipolowy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Debye [D]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'C·m'.