Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Decylitr na Litr: 1 Decylitr [dl] = 0,1 Litr [l]


Przelicz Decylitr na Litr