Decymetr słupa wody -> Inch of mercury

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Decymetr słupa wody na Inch of mercury: 1 Decymetr słupa wody [dmH2O] = 0,289 582 206 887 63 Inch of mercury [inHg]Przelicz Decymetr słupa wody na Inch of mercury:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Decymetr słupa wody [dmH2O]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Inch of mercury [inHg]'.

Decymetr słupa wody -> Inch of mercury