Decymetr słupa wody -> Mikrometr słupa rtęci

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Decymetr słupa wody na Mikrometr słupa rtęci: 1 Decymetr słupa wody [dmH2O] = 7 355,388 141 827 6 Mikrometr słupa rtęci [µmHg]Przelicz Decymetr słupa wody na Mikrometr słupa rtęci:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Decymetr słupa wody [dmH2O]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Mikrometr słupa rtęci [µmHg]'.

Decymetr słupa wody -> Mikrometr słupa rtęci