Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Decymetr słupa wody na Mikropascal: 1 Decymetr słupa wody [dmH2O] = 980 638 000 Mikropascal [µPa]


Przelicz Decymetr słupa wody na Mikropascal