Decymetrów sześciennych na godzinę -> Centymetrów sześciennych na godzinę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Decymetrów sześciennych na godzinę na Centymetrów sześciennych na godzinę: 1 Decymetrów sześciennych na godzinę [dm³/h] = 1 000 Centymetrów sześciennych na godzinę [cm³/h]Przelicz Decymetrów sześciennych na godzinę na Centymetrów sześciennych na godzinę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Decymetrów sześciennych na godzinę [dm³/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Centymetrów sześciennych na godzinę [cm³/h]'.