Decymetrów sześciennych na godzinę -> Gallon (fluid, US) per hour

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Decymetrów sześciennych na godzinę na Gallon (fluid, US) per hour: 1 Decymetrów sześciennych na godzinę [dm³/h] = 0,264 172 052 358 15 Gallon (fluid, US) per hour [gph]Przelicz Decymetrów sześciennych na godzinę na Gallon (fluid, US) per hour:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Decymetrów sześciennych na godzinę [dm³/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gallon (fluid, US) per hour [gph]'.