Decymetrów sześciennych na minutę -> Cubic foot per second

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Decymetrów sześciennych na minutę na Cubic foot per second: 1 Decymetrów sześciennych na minutę [dm³/min] = 0,000 588 577 778 691 48 Cubic foot per second [cfs]Przelicz Decymetrów sześciennych na minutę na Cubic foot per second:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Decymetrów sześciennych na minutę [dm³/min]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Cubic foot per second [cfs]'.