Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Decymetrów sześciennych na minutę na Gallon (fluid, US) per minute: 1 Decymetrów sześciennych na minutę [dm³/min] = 0,264 172 052 358 15 Gallon (fluid, US) per minute [gpm]


Przelicz Decymetrów sześciennych na minutę na Gallon (fluid, US) per minute