Decymetrów sześciennych na minutę -> Gallon (fluid, US) per minute

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Decymetrów sześciennych na minutę na Gallon (fluid, US) per minute: 1 Decymetrów sześciennych na minutę [dm³/min] = 0,264 172 052 358 15 Gallon (fluid, US) per minute [gpm]Przelicz Decymetrów sześciennych na minutę na Gallon (fluid, US) per minute:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Decymetrów sześciennych na minutę [dm³/min]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gallon (fluid, US) per minute [gpm]'.

Decymetrów sześciennych na minutę -> Gallon (fluid, US) per minute