Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Decymetrów sześciennych na sekundę na Cubic foot per second: 1 Decymetrów sześciennych na sekundę [dm³/s] = 0,035 314 666 721 489 Cubic foot per second [cfs]


Przelicz Decymetrów sześciennych na sekundę na Cubic foot per second