Decymetrów sześciennych na sekundę -> Cubic inch per minute

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Decymetrów sześciennych na sekundę na Cubic inch per minute: 1 Decymetrów sześciennych na sekundę [dm³/s] = 3 661,424 645 683 9 Cubic inch per minute [in³/min]Przelicz Decymetrów sześciennych na sekundę na Cubic inch per minute:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Decymetrów sześciennych na sekundę [dm³/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Cubic inch per minute [in³/min]'.

Decymetrów sześciennych na sekundę -> Cubic inch per minute