Decyteks -> English cotton count

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Decyteks na English cotton count: 1 Decyteks [dtex] = 5 905 English cotton count [NeC]Przelicz Decyteks na English cotton count:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość liniowa (włókiennictwie)'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Decyteks [dtex]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'English cotton count [NeC]'.