Decyteks -> Kilotex

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Decyteks na Kilotex: 1 Decyteks [dtex] = 0,000 1 Kilotex [ktex]Przelicz Decyteks na Kilotex:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość liniowa (włókiennictwie)'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Decyteks [dtex]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilotex [ktex]'.

Decyteks -> Kilotex