Dekagram -> Uncja trojańska

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Dekagram na Uncja trojańska: 1 Dekagram [dag] = 0,321 507 465 686 28 Uncja trojańska [ozt]Przelicz Dekagram na Uncja trojańska:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Dekagram [dag]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Uncja trojańska [ozt]'.