Disintegrations per minute -> Becquerel

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Disintegrations per minute na Becquerel: 1 Disintegrations per minute [dpm] = 0,016 666 666 666 667 Becquerel [bq]Przelicz Disintegrations per minute na Becquerel:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Radioaktywność'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Disintegrations per minute [dpm]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Becquerel [bq]'.

Disintegrations per minute -> Becquerel