Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Dram (avoirdupois) na Hektogram: 1 Dram (avoirdupois) = 0,038 879 346 Hektogram [hg]


Przelicz Dram (avoirdupois) na Hektogram