Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Dram (avoirdupois) na Karat (metryczna): 1 Dram (avoirdupois) = 19,439 673 Karat (metryczna) [kt]


Przelicz Dram (avoirdupois) na Karat (metryczna)