Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Dram (avoirdupois) na Kilotona: 1 Dram (avoirdupois) = 0,000 000 003 887 934 6 Kilotona [kt]


Przelicz Dram (avoirdupois) na Kilotona