Dram (avoirdupois) -> Quintal

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Dram (avoirdupois) na Quintal: 1 Dram (avoirdupois) = 0,000 038 879 346 QuintalPrzelicz Dram (avoirdupois) na Quintal:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Dram (avoirdupois)'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Quintal'.

Dram (avoirdupois) -> Quintal