Dwudziestkowy (Podstawa 20) -> Urdu

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np. Dwudziestkowy (Podstawa 20) na UrduPrzelicz Dwudziestkowy (Podstawa 20) na Urdu:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Systemy liczbowe'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Dwudziestkowy (Podstawa 20)'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Urdu'.