Dziesiętny (Podstawa 10) -> Farsi

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np. Dziesiętny (Podstawa 10) na FarsiPrzelicz Dziesiętny (Podstawa 10) na Farsi:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Systemy liczbowe'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Dziesiętny (Podstawa 10)'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Farsi'.

Dziesiętny (Podstawa 10) -> Farsi