Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Dżul na Foot-pound force: 1 Dżul [J] = 0,737 562 149 277 27 Foot-pound force [ftlbf]


Przelicz Dżul na Foot-pound force