Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Dżul na Megadżul: 1 Dżul [J] = 0,000 001 Megadżul [MJ]


Przelicz Dżul na Megadżul