Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Dżul na Thousand BTU: 1 Dżul [J] = 0,000 000 947 817 120 313 32 Thousand BTU [MBtu]


Przelicz Dżul na Thousand BTU