Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Eksadżul na Thousand BTU: 1 Eksadżul [EJ] = 947 817 120 313,32 Thousand BTU [MBtu]


Przelicz Eksadżul na Thousand BTU